NADZOR NAD GRADNJOM

Tijekom gradnje, kvalitetni nadzor osigurava investitoru kontrolu izvedenih radova u skladu sa dobivenim aktima za gradnju, a sve prema strukovnim pravilima. Time se izgradnja odvija uz kontrolu radova te kvalitete ugrađenih materijala i opreme čime se izbjegavaju naknadni problemi ili sporovi. Za Vas rješavamo sve tekuće probleme pri gradnji uz smanjenje troškova investicije kvalitetnim obračunom izvedenih radova.

SAVJETOVANJE

Dugogodišnje iskustvo u vođenju poslova vezanih za graditeljstvo i arhitekturu čini naš tim potpuno spremne za sve vrste savjetovanja prilikom pripreme projektne dokumentacije ili same gradnje. Naši klijenti dobiti će točne i pouzdane informacije vezane za financiranje, tehničko savjetovanje prilikom projektiranja, građenja ili uklanjanja građevina, pribavljanje akata, analiza, studija i potrebnih elaborata. Sukladno propisima i načelima RH i EU moguće je ostvariti bespovratno sufinanciranje sa čime veliki dio javnosti nije upoznat. Stručnim konzaltingom u mogućnosti ste uzeti ključ u ruke ne dozvoljavajući da Vas pogrešne informacije odvedu u krivom smjeru.