CONTACT

Miloš Radulović

mobile: 092/286-6071
telephone: 051/684-564
fax: 051/684-565

info@nek.hr
Šetalište XIII divizije 45, Rijeka

OIB: 39110849564
IBAN: HR9425030071100078137